Navigointivalikko

Navigointivalikko

Valinnanvapaus

Valinnanvapaus

Valinnanvapaus

Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa

Perusterveydenhuollon asiointipaikan voi valita haluamastaan kunnasta Suomessa. Valinta tehdään aina vuodeksi kerrallaan eikä sitä voi muuttaa kesken vuotta. Valinnasta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus sekä nykyiselle terveysasemalle että uudelle valitulle terveysasemalle. Valinta ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, työterveyshuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa, kotisairaanhoitoa tai kotihoitoa.

Kelan matkakorvaukset korvataan enintään niiden kustanusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimmälle terveysasemalle, josta kyseessä olevan palvelun voisi saada. Osoitteen vaihtumisen yhteydessä terveysasemansa vaihtaneen terveysasema ei muutu automaattisesti, vaan vaatii uuden ilmoituksen.

Lomake: Ilmoitus terveysaseman valinnasta

Valinnanvapaus erikoissairaanhoidossa

Potilaan valinnanvapaus tuli nykyisessä muodossaan voimaan vuonna 2014, mikä mahdollistaa kiireettömän erikoissairaanhoidon valinnanvapauden hoidon valinnan missä tahansa EU-maassa pelkästään yksittäisenkin erikoissairaanhoidon tarpeen ollessa kyseessä.

Hoitopaikan valinta kannattaa tehdä yleensä hoitavan lääkärin kanssa yhdessä keskustellen. Lähettävän lääkärin tulee varmistaa, että suunniteltu hoito on mahdollista toteuttaa suunnitellussa hoitopaikassa. Hoitoon pääsyn ajat ja hoitotakuuasiat selvitetään samalla, jolloin potilaalle jää realistinen käsitys suunniteltavan hoidon aikataulusta.

Jos hakeudut hoitoon esimerkiksi toiselle hyvinvointialueelle, hoidon kustantaa Lapin hyvinvointialue. Potilaalle jää maksettavaksi poliklinikka-, päiväkirurgian ja vuodeosaston potilasmaksut samalla tavalla kuin jos hoito olisi toteutettu Lapin hyvinvointialueella. Ainoana lisäkustannuksena voivat tulla matkakulut ja mahdollinen yöpyminen hoitopaikan läheisyydessä, jos valittu hoitokohde on kaukana asuinpaikkakunnasta.

h4 tietoa ja tukea muualla verkossa

Tietoa ja tukea muualla verkossa