Navigointivalikko

Navigointivalikko

Lomakkeet ja ohjeet

Palveluntuottajien lomakkeet ja ohjeet

Lomakkeet ja ohjeet palveluntuottajille

Linkit avautuvat PDF-tiedostoina uudelle välilehdelle.

Lomakkeet

Hakemus sijaisomaishoidon palvelusetelituottajaksi (pdf)

Hakemus palvelusetelituottajaksi - ikääntyneiden palvelut (pdf)

Hakemus palvelusetelituottajaksi - perheiden ja työikäisten palvelut (pdf)

Hakemus vammaisten henkilöiden asumispalveluiden palvelusetelituottajaksi (pdf)

Hakemus henkilökohtaisen avun palveluiden palvelusetelituottajaksi (pdf)

Sääntökirjat ja ohjeet

Ohje palvelusetelituottajaksi hakeutumisesta

Lapin hyvinvointialue hyväksyy sosiaalihuollon palvelujentuottajat, joiden palvelujen ostamiseen palveluseteliä voidaan käyttää. Käytämme Lapin hyvinvointialueella sähköistä Vaana-palvelusetelijärjestelmää. 

Yleinen sääntökirja ja palvelukohtainen sääntökirja tulee lukea ennen palvelusetelituottajaksi hakeutumista. Yritys voi hakeutua palvelusetelituottajaksi Lapin hyvinvointialueelle niihin palveluihin, joihin yrityksellä on voimassa oleva AVI:n rekisteröinti tai toimilupa, Valviran toimilupa tai on Lapin hyvinvointialueen palveluntuottajarekisterissä tukipalveluissa, vammaispalvelulain henkilökohtaisessa avussa ja omaishoidon sijaishoidossa.

Palvelukohtaiset hakemukset palvelusetelintuottajaksi ovat verkkosivun yläosassa ja sääntökirjat verkkosivun alaosassa. 

Puutteellisen hakemuksen lähettäminen ei nopeuta valmistelu- tai tarkastusprosessia ja palvelusetelituottajaksi hyväksymistä. Yksityisen palvelujen tuottajan palveluiden on oltava vähintään vastaavien hyvinvointialueen palvelukuvausten mukaisia.

Hyvinvointialue voi asettaa palveluille lisäksi vaatimuksia, jotka liittyvät asiakkaiden tarpeisiin, palvelujen määrään, laatuun tai kunnan olosuhteisiin. Vaatimusten on oltava syrjimättömiä ja perustuttava puolueettomasti arvioitaviin seikkoihin. Hyvinvointialueen pitää peruuttaa hyväksymisensä, jos palvelujen tuottaja ei enää täytä näitä edellytyksiä.

Liiteluettelo hakemuslomakkeisiin (pdf)

Yksityiset palveluntuottajat arkistointi- ja käsittelyohje (pdf)

Palvelusetelijärjestelmä (vaana.fi)

Tiedot yksityisistä tuottajista, palveluista ja niiden hinnoista ovat julkisesti saatavilla. Voit tarkastella vaana.fi-sivuston palvelusetelijärjestelmästä edellä mainuttuja tietoja Lapin hyvinvointialueen myöntämien eri palvelupisteiden osalta.

Vaana.fi-verkkosivusto

Asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2024 (pdf)

Ikääntyneiden palvelut

Asumispalvelut

Ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelisääntökirja 1.6.2024 alkaen

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelukuvaus (pdf)

Asumispalvelujen myöntämisen perusteet 1.7.2024 alkaen (pdf)

Asunnonmuutostyöt

Sosiaalihuoltolain mukaisten asunnonmuutostöiden myöntämisen perusteet (pdf)

Perhehoito

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje (pdf)

Ikääntyneiden ammatillisen perhehoidon toimintaohje (pdf)

Kotihoito

Kotihoidon palvelusetelisääntökirja 1.6.2024 alkaen

Ikääntyneiden kotihoidon myöntämisen perusteet 1.7.2024 alkaen

Tukipalvelut

Tukipalvelujen palvelusetelisääntökirja 1.6.2024 alkaen (pdf) 

Tukipalvelujen myöntämisen perusteet 2024 (pdf)

Lääkeautomaattipalvelun myöntämisen perusteet 1.7.2024 alkaen (pdf)

Turvapalvelujen myöntämisen perusteet 1.7.2024 alkaen (pdf)

Tukipalvelujen palvelukuvaus 2023 (pdf)

Lääkkeiden annosjakelun palvelusetelisääntökirja (pdf)

Omaishoito

Sijaisomaishoidon palveluseteli (pdf)

Omaishoidontuen myöntämisen perusteet 1.7.2024 alkaen (pdf)

Veteraanipalvelut

Veteraanipalvelujen palvelusetelien myöntämisen perusteet 2023 (pdf)

Saamenkielisen kylätyöntekijän palvelu

Erillisellä valtionavustuksella rahoitettavien palveluiden myöntämisen perusteet; saamenkielisen kylätyöntekijän palvelu 2024 (pdf)

Vammaispalvelut

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avun palvelusetelisääntökirja

Henkilökohtaisen avun tunti-ilmoitusten palautuspäivät ja palkanmaksupäivät

Ohje sähköisen henkilökohtaisen avun tunti-ilmoitukseen

Omaishoito

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen kriteerit (pdf)

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen vapaiden palvelusetelisääntökirja (pdf)

Tukipalvelut

Vammaispalvelulain määrärahasidonnaisten tukitoimien soveltamisohje (pdf)

Vammaisten asumispalvelut

Vammaisten henkilöiden asumispalveluiden palvelusetelisääntökirja (pdf)

Vammaisten henkilöiden perhehoito

Vammaisten henkilöiden perhehoidon toimintaohje (pdf)

Ohjeet vaaratapahtumien ilmoittamiseen

Palvelujen turvallisuuden kehittämiseksi on tärkeää saada tietoa vaara- ja haittatilanteista. Tapahtuneeseen johtaneet syyt selvitetään, jotta voidaan välttää vastaavia tapahtumia jatkossa.

Tietoturva- tai tietosuojailmoitus

Tietoturva- tai tietosuojailmoituslomake on palveluntuottajan käyttöön tarkoitettu sähköinen lomake, joka mahdollistaa tietoturvaan tai tietosuojaan liittyvien vaaratapahtumien ilmoittamisen. Ilmoitukset käsittelevät Lapin hyvinvointialueen tietosuoja- tai tietoturvavastaavat.

Täytä lomake (avautuu uuteen ikkunaan): Tietoturvan ja tietosuojan vaaratapahtumailmoitus

Asiakas-ja potilasturvallisuusilmoitus

Asiakas- ja potilasturvallisuuslomake on palveluntuottajan käyttöön tarkoitettu sähköinen lomake, jonka avulla palveluntuottajat voivat ilmoittaa Laphan toiminnassa havaitsemistaan asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvistä vaaratapahtumista. Ilmoitukset saapuvat valvontayksikköön, josta ne välitetään käsiteltäväksi sekä tiedoksi organisaatiossa yksiköiden vastuiden mukaan.

Täytä lomake (avautuu uuteen ikkunaan): Asiakas- ja potilasturvallisuuden vaaratapahtumailmoitus