Navigointivalikko

Navigointivalikko

Skleroterapia

Skleroterapia

Maksa- tai munuaiskystan tyhjennys ja huuhtelu

Teille on varattu aika maksa- tai munuaiskystan tyhjennykseen ja huuhteluun eli skleroterapiaan. Toimenpiteen tarkoituksena on tyhjentää kysta ja huuhdella se alkoholilla. Tällä toimenpiteellä pyritään hidastamaan kystan uudelleen täyttymistä ja tästä aiheutuvia oireita. Tutkimuksessa käytetään röntgensäteilyä.

Tutkimukseen valmistautuminen

Olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä tutkimusajan antaneeseen yksikköön mahdollisimman pian, jos Teillä on puudutusaine-, varjoaine- tai jodiyliherkkyys tai olette raskaana. Tutkimusta varten Teiltä otetaan verikoe joko LKS:ssa tai omassa terveyskeskuksessanne. Tästä saatte tiedon ajanvarauskirjeen mukana. Teidän tulee olla ravinnotta tutkimuspäivän aamusta lähtien. Tarvittavat lääkkeet voitte ottaa pienen vesimäärän kanssa.

Tutkimuksen suorittaminen

Tulette röntgeniin tutkimukseen vuodeosaston kautta potilaskuljettajan tuomana. Röntgenhoitajat valmistelevat Teidät tutkimukseen, avustavat röntgenlääkäriä ja seuraavat vointianne koko toimenpiteen ajan. Valmistelu mukaan lukien tutkimus kestää 1-2 tuntia. Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa. Ultraääntä ja läpivalaisua käyttäen neula viedään kystaan ja asetetaan katetri, jonka kautta kysta ensin tyhjennetään. Tyhjennyksen jälkeen kysta täytetään alkoholilla ja asentoa vaihtamalla varmistetaan alkoholin leviäminen koko kystaan. Tyhjennys ja täyttö tehdään kaksi kertaa. Lopuksi kysta tyhjennetään alkoholista ja katetri poistetaan. On syytä huomioida, että tutkimuksen aikana alkoholi voi aiheuttaa lievän humalatilan ja joissain tapauksissa pahoinvointia. Tutkimuksen jälkeen teidät siirretään vuoteelle ja siirrytte seurantaan vuodeosastolle. Normaalisti vuodelepo on 6 tuntia mutta vuodelevon pituus määritellään kuitenkin tilanteen mukaan. Seuranta osastolla toimenpiteen jälkeen on yleensä 24h.

Tutkimuksen jälkeen huomioitavaa

Pistokohtaa on syytä tarkkailla ja saunomista tulee välttää noin 2 vuorokauden ajan. Ottakaa yhteyttä omaan terveyskeskukseenne, jos Teille tulee myöhemmin tutkimukseen liittyviä ongelmia esim. pistokohdan verenvuotoa, kipua, turvotusta tai allergista ihottumaa. Tutkimuksesta aiheutuvat haittavaikutukset ovat harvinaisia, ja ne yleensä liittyvät pistokohdan vuoto-ongelmiin. Erittäin harvinaisia haittavaikutuksia ovat varjoaine- tai lääkeaineyliherkkyys sekä suonen vaurioituminen tai tukkeutuminen. Tutkimuksen jälkeen olette vuodelevossa 2-12 tuntia. Vuodelevon pituus määritellään yksilöllisesti. Seuranta tapahtuu vuodeosastolla.

Hoito kotona

Kotona Teidän on hyvä välttää raskaiden taakkojen nostelua ja rajua liikuntaa sekä saunomista 2-5 vuorokauden ajan. Ottakaa yhteyttä omaan terveyskeskukseenne, jos Teille tulee myöhemmin tutkimukseen liittyviä ongelmia esim. pistokohdan verenvuotoa, kipua, turvotusta tai allergista ihottumaa. Esivalmisteluihin tai vuodeosastolla oloon liittyvissä asioissa, ottakaa yhteyttä toimenpideajan antaneeseen yksikköön, joka on poliklinikka tai vuodeosasto.