Navigointivalikko

Navigointivalikko

Ohje elatusapulaskelmaa varten toimitettavista tiedoista

Ohje elatusapulaskelmaa varten toimitettavista tiedoista

Ohje elatusapulaskelmaa varten toimitettavista tiedoista

Alla on lueteltu tiedot ja tositteet, jotka sinun tulee toimittaa elatusapulaskelmaa varten. Toimita tiedot soveltuvin osin. 

Tulot

Palkansaajat

 • palkkatuloista todistus vuoden ajalta, luvan antaessasi lastenvalvoja saa tiedon tulorekisteristä
 • viimeksi vahvistettu henkilökohtainen verotuspäätös

Yrittäjät

 • yrityksen viimeksi vahvistettu osakeyhtiön verotuspäätös
 • yrityksen viimeisin veroilmoitus, sekä toiminimen että osakeyhtiön
 • yrityksen tilinpäätös ja tase

Muut mahdolliset tulot

 • porotalouden tuloslaskelma (POMU)
 • viimeksi vahvistettu kiinteistöveropäätös
 • viranomaisen tai metsäalan toimijan ajantasainen selvitys maa- ja metsäomaisuudesta: hehtaarit ja sijaintikunta

Menot

 • vakituisena asuntona käytetyn asunnon kulut
  • omistusasunnosta tosite lainanhoitokuluista ja lainan kokonaismäärästä
  • vuokra-asunnosta vuokrasopimus ja vuokranmaksukuitti, mikäli vuokra on noussut
  • lasku sähkön kulutus- ja siirtomaksuista, arvio kuukautta kohti
  • lasku vesimaksusta, ellei sisälly vuokraan
  • vakuutuskirja irtaimisto- ja kiinteistövakuutuksesta
  • muut mahdolliset kulut: kiinteistöveropäätös, laskut nuohouksesta, likakaivon tyhjennyksestä, jätehuollosta ja lämmitysmenoista (ellei sisälly sähkömaksuihin)
 • työmatkan pituus yhteen suuntaan, verokorttipäätös erittelyineen
 • tosite pitkäaikaisista sairauskuluista esim. apteekin ja Kelan yhteenveto, tieto maksukaton täyttymisestä, laskut
 • tosite opintolainan takaisinmaksusta ja lainan kokonaismäärästä

Muut asiakirjat

 • opiskelijat: oppilaitoksen opiskelutodistus
 • aiemmin elatusapua maksaneet:
  • muita kuin nyt kyseessä olevaa lasta koskevat elatussopimukset
  • kopio edellisestä elatussopimuksesta koskien nyt kyseessä olevaa lasta
 • lapsen tapaamisista aiheutuvat kulut, vahvistettu sopimus tai oikeuden päätös liitteeksi

Lasta koskevat tiedot

 • lapsen mahdolliset omat tulot ja varallisuus
 • päivähoitomaksu, jos lapsi on päivähoidossa
 • mahdolliset pitkäaikaiset sairauskulut
 • lapsen vakuutusmaksut
 • harrastuskulut

Liitä mukaan tositteet kuluista (esim. viimeisin lasku).

Lue myös: Ohje asiakkaalle ennen yhteydenottoa perheoikeudellisiin palveluihin