Navigointivalikko

Navigointivalikko

Psykiatria ja riippuvuuksien hoito

Navigointivalikko

Ptv Service Display

Psykiatria ja riippuvuuksien hoito

Psykiatrian perustehtävänä on tutkia, hoitaa ja kuntouttaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja erityistason päihdepalveluita tarvitsevia kansalaisia.

Hoidettavilla on eriasteisia mielenterveydenhäiriöitä, päihdeongelmia sekä psykiatrisia sairauksia. Palvelut tuotetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Paikkakuntavalinta

Valitse paikkakunta ja saat näkyviin yhteystiedot, sähköiset palvelut ja muut palveluun liittyvät tiedot.

Valitse paikkakunta

Ei valittuna paikkakuntaa

Mielenterveyspalvelu Mippi-tiimin neuvonta (Rovaniemi)

Palvelu on tarkoitettu sinulle, jolla on sovittu asiakkuus Mielenterveyspalvelu Mippiin. Voit kysyä palvelusta henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa mielenterveyteesi ja hyvinvointiisi liittyen. Voit olla yhteydessä, kun esimerkiksi haluat keskustella omasta tilanteestasi, saada tietoa laboratoriovastauksistasi tai varata ajan. Neuvonta ja ohjaus ovat luottamuksellista ja maksutonta.

Palvelu vaatii tunnistautumisen, jotta voimme varmistua henkilöllisyydestäsi. Palvelun kautta voi lähettää viestejä ja kysymyksiä, myös liitteiden lähettäminen on turvallista. Lähetetyt viestit sekä niihin saapuneet vastaukset tallentuvat omalle asiointitilillesi Omavirtuun.

Normaalit aukioloajat

Avoinna ympäri vuorokauden.

Käytön tuki

Psykiatrisen avohoidon esitietolomake (Lapin keskussairaala)

Esitietolomakkeella kerätään tietoa vastaanottokäynnille tulevalta asiakkaalta hänen tilanteestaan. Lomakkeelle voi täyttää ensin osan tiedoista, tallentaa lomakkeen luonnoksen ja jatkaa täyttämistä myöhemmin.

Palvelu vaatii tunnistautumisen, jotta voimme varmistua henkilöllisyydestäsi. Palvelun kautta voi lähettää viestejä ja kysymyksiä, myös liitteiden lähettäminen on turvallista. Lähetetyt viestit sekä niihin saapuneet vastaukset tallentuvat omalle asiointitilillesi Omavirtuun.

Normaalit aukioloajat

Avoinna ympäri vuorokauden.

Käytön tuki

Lapin keskussairaalan lastenpsykiatrian osasto

Saat yhteyden lastenpsykiatrian osastolle puhelimitse arkipäivisin.

Puhelin

Lapin keskussairaalan lastenpsykiatrian poliklinikka

Saat yhteyden lastenpsykiatrian poliklinikan toimistoon puhelimitse arkipäivisin.

Puhelin

Lapin keskussairaalan mielenterveyspäivystyksen neuvonta- ja ohjauspuhelin

Lapin keskussairaalan mielenterveyspäivystyksen puhelin on auki vuorokauden ympäri. Päivystyspuhelimessa annamme ohjausta ja neuvontaa sekä teemme hoidontarpeen arvioita.

Puhelun aikana teemme ensiarvion hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä. Tarvittaessa varaamme ensikäyntiajan Mielitiimiin, joka on matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu. Jos avuntarve on välitön, ohjaamme sinut hakeutumaan perusterveydenhuollon päivystykseen, jossa lääkäri arvioi psyykkisen vointisi. Mielenterveyspäivystyksessä emme uusi reseptejä. Reseptiasiat voit hoitaa Omakannan tai hoidosta vastaavan yksikön kautta.

Päivystävässä puhelimessa annamme neuvontaa myös omaisille, sidosryhmille ja viranomaisille.

Puhelin

Lapin keskussairaalan nuorisopsykiatrian osasto

Saat yhteyden nuorisopsykiatrian osaston hoitajiin puhelimitse arkipäivisin.

Puhelin

Lapin keskussairaalan psykiatrian poliklinikka

Saat yhteyden psykiatrian poliklinikalle puhelimitse arkipäivisin.

Puhelin

Normaalit aukioloajat

Poliklinikan toimiston soittoajat
 • Maanantai - Torstai 08:00 - 16:00
 • Perjantai 08:00 - 13:00

Lapin keskussairaalan psykiatrinen osastohoito

Psykiatrisen hoidon osastoille saat yhteyden puhelimitse. Potilaita koskevissa asioissa ota yhteys osastojen toimistoon tai apulaisosastonhoitajaan.

Psykiatriaseen osastohoitoon sisältyvät akuuttiosasto, vaativan hoidon ja kuntoutuksen osasto, tutkimus- ja hoito-osasto sekä toiminnallisen hoidon yksikkö.

Puhelin
 • akuuttiosasto 1, mielenterveyspäivystys
 • akuuttiosasto 1, toimisto
 • akuuttiosasto 1:n potilaita koskevat tiedustelut
 • akuuttiosasto 1:n apulaisosastonhoitaja
 • hoito- ja tutkimusosasto 2A toimisto (potilaita koskevat tiedustelut)
 • hoito- ja tutkimusosasto 2A apulaisosastonhoitaja (potilaita koskevat tiedustelut)
 • vaativan hoidon ja kuntoutuksen osasto 2B toimisto (potilaita koskevat tiedustelut)
 • osastojen 2A ja 2B osastonhoitaja
 • vaativan hoidon ja kuntoutuksen osasto 2B:n apulaisosastonhoitaja (potilaita koskevat tiedustelut)
 • akuuttiosasto 1 osastonhoitaja

Länsi-Pohjan keskussairaalan korvaushoitoyksikkö

Saat yhteyden puhelimitse Länsi-Pohjan keskussairaalan korvaushoitoyksikköön.

Puhelin

Länsi-Pohjan keskussairaalan riippuvuuksien ja psykiatrian osasto

Saat puhelimitse yhteyden riippuvuuksien ja psykiatrian osastoon.

Riippuvuuksien ja psykiatrian osastolla järjestämme katkaisu-, vieroitus- ja kuntoutushoitoa. Hoitoon voit hakeutua riippuvuuksien poliklinikan tai muun julkisen terveydenhuollon kautta.

Puhelin

Länsi-Pohjan keskussairaalan riippuvuuksien poliklinikka

Saat yhteyden riippuvuuksien poliklinikan työntekijöihin puhelimitse arkipäivisin.

Puhelin

Lapin keskussairaalan aikuispsykiatrian poliklinikka ja Mielitiimi

Aikuispsykiatrian poliklinikka ja Mielitiimi sijaitsevat Rovaniemen kaupungin keskustassa Valtakadulla. Aikuispsykiatrian poliklinikka sijaitsee rakennuksen 3. kerroksessa ja Mielitiimi 2. kerroksessa.

Osoite

Valtakatu 11 96100 ROVANIEMI

Lapin keskussairaalan lasten- ja nuorisopsykiatrian osastot

Lasten- ja nuorisopsykiatrian osastot sijaitsevat Lapin keskussairaalan viereisessä Vilkka-rakennuksessa. Lastenosasto sijaitsee rakennuksen 1. kerroksessa ja nuoriso-osasto 2. kerroksessa. Pääsisäänkäynnistä jälkeen pääset hissillä 1. tai 2. kerrokseen, joissa on opasteet osastoille M-siipeen.

Lastenpsykiatrian osasto

Lastenpsykiatrian osasto on 5-paikkainen perheosasto, joka tarjoaa hoitoa alle 13-vuotiaille lapsille sekä tukea ja ohjausta heidän vanhemmilleen. Lastenpsykiatrian osasto toimii viikko-osastona maanantaista perjantaihin. Viikonloput vietetään kotona. Huoltaja tai lapsen lähiaikuinen osallistuu lapsen hoitoon ympärivuorokautisesti.

Nuorisopsykiatrian osasto

Nuorisopsykiatrian osasto on 5-paikkainen avo-osasto, joka toimii maanantaista perjantaihin. Ensisijaisesti osastohoitoa harkitaan kriisitilanteissa, kun avohoito ja verkoston antama tuki ovat riittämättömiä. Osastohoidon jälkeen jatkohoito järjestetään kotikuntaan tai työskentelyä jatketaan nuorisopsykiatrialla polikliinisesti. Tarvittaessa nuori ohjataan muihin hoitoa tarjoaviin yksiköihin. Osastolle tullaan lääkärin ohjauksella.

Osoite

Porokatu 32 96400 ROVANIEMI

Lapin keskussairaalan lastenpsykiatrian poliklinikka

Lapin keskussairaalan lasten psykiatrian poliklinikka sijaitsee Rovaniemen keskustassa Urheilukadulla. Poliklinikka sijaitsee rakennuksen 3. kerroksessa.

Osoite

Urheilukatu 5-7 96100 ROVANIEMI

Lapin keskussairaalan nuorisopsykiatrian poliklinikka

Lapin keskussairaalaan nuorisopsykiatrian poliklinikka sijaitsee Rovaniemen keskustassa Urheilukadulla.

Osoite

Poliklinikka sijaitsee rakennuksen 4. kerroksessa.

Urheilukatu 5-7 96100 ROVANIEMI

Lapin keskussairaalan psykiatrian osastot

Psykiatrian osastoihin kuuluvat akuuttiosasto, vaativan hoidon ja kuntoutuksen osasto, tutkimus- ja hoito-osasto sekä toiminnallisen hoidon yksikkö.

Osoite

Ounasrinteentie 22 96400 ROVANIEMI

Länsi-Pohjan keskussairaalan korvaushoitoyksikkö

Korvaushoitoyksikkö sijaitsee Länsi-Pohjan keskussairaalan psykiatriatalossa.

Korvaushoitoyksikössä toteutamme opioidiriippuvaisille tarkoitettua lääkkeellistä korvaushoitoa sekä psykososiaalista kuntoutusta hoito- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Osoite

Psykiatriatalo

Kauppakatu 25 94700 KEMI

Länsi-Pohjan keskussairaalan psykiatrian poliklinikka, Kemi

Länsi-Pohjan keskussairaalan psykiatrian poliklinikalta saat neuvontaa, psykiatrista tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta.

Hoitomuotoina käytämme esimerkiksi perhe- ja verkostotyötä, yksilökeskusteluja, erilaisia ryhmämuotoisia hoitoja, toimintaterapiaa ja lääkehoitoa. Suunnittelemme ja arvioimme hoitoa yhdessä asiakkaan kanssa. Vastaamme nopeasti avun tarpeeseen ja huomioimme hoidossa myös asiakkaan perheen ja verkostot.

Osoite

Kauppakatu 5 A 94100 KEMI

Länsi-Pohjan keskussairaalan psykiatrian poliklinikka, Tornio

Tornion psykiatrian poliklinikka sijaitsee Tornion terveyskeskuksen 2. kerroksessa.

Saat psykiatrian poliklinikalta neuvontaa, psykiatrista tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Hoitomuotoina käytämme esimerkiksi perhe- ja verkostotyötä, yksilökeskusteluja, erilaisia ryhmämuotoisia hoitoja, toimintaterapiaa ja lääkehoitoa.

Osoite

Tornion terveyskeskus, pääovesta toiseen kerrokseen

Sairaalakatu 1 95400 TORNIO

Länsi-Pohjan keskussairaalan riippuvuuksien ja psykiatrian osasto

Riippuvuuksien ja psykiatrian osasto sijaitsee Länsi-Pohjan keskussairaalan psykiatriatalossa.

Riippuvuuksien ja psykiatrian osastolla järjestämme katkaisu-, vieroitus- ja kuntoutushoitoa. Hoitoon voit hakeutua riippuvuuksien poliklinikan tai muun julkisen terveydenhuollon kautta.

Osoite

Psykiatriatalo

Kauppakatu 25 94700 KEMI

Länsi-Pohjan keskussairaalan riippuvuuksien poliklinikka

Riippuvuuksien poliklinikka sijaitsee Länsi-Pohjan keskussairaalan psykiatriatalossa. Poliklinikalle voit hakeutua ilman ajanvarausta maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Muina aikoina asiointi tapahtuu ajanvarauksella.

Riippuvuuksien poliklinikalla teemme hoidon tarpeen arviointeja ja hoidamme erilaisia päihderiippuvuuksia (esimerkiksi alkoholi-, huume- ja lääkeongelmat) sekä toiminnallisia riippuvuuksia (esimerkiksi peli-, netti- ja seksiriippuvuudet). Riippuvuuksien poliklinikan palveluihin voit hakeutua myös riippuvuusongelmaisen läheinen saadakseen tukea tilanteeseensa. Hoitomuotoina ovat ohjaus ja neuvonta, yksilö-, pari-, perhe- ja verkostokeskustelut sekä lääkinnällinen avokatkaisu. Poliklinikalla teemme myös päihderiippuvuuden arviointeja.

Osoite

Psykiatriatalo

Kauppakatu 25 94100 KEMI

Normaalit aukioloajat

Käyntipäivystys
 • Maanantai 09:00 - 11:00
 • Keskiviikko - Perjantai 09:00 - 11:00

Länsi-Pohjan keskussairaalan yleissairaalapsykiatrian poliklinikka

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka sijaitsee Länsi-Pohjan keskussairaalan psykiatriatalossa.

Poliklinikalla teemme muun muassa työkyvyn- ja hoidonarviointeja, järjestämme hoitoa ja annamme kriisiterapiaa. Hoitosuhteet ovat lyhyitä. Muutaman käynnin jälkeen hoito voi jatkua oman kotikunnan mielenterveysasemalla tai Keroputaan sairaalassa. Tarvittaessa teemme myös kotikäyntejä.

Osoite

Psykiatriatalo

Kauppakatu 25 94700 KEMI

Länsi-Pohjan riippuvuuksien poliklinikka (Kemi, Keminmaa, Tervola)

Riippuvuuksien poliklinikalla teemme hoidon tarpeen arviointeja, hoidamme erilaisia päihderiippuvuuksia (esimerkiksi alkoholi-, huume- ja lääkeongelmat) sekä toiminnallisia riippuvuuksia (esimerkiksi peli-, netti- ja seksiriippuvuudet). Tarjoamme tukea myös riippuvuusongelmaisen läheisille. Hoitomuotoina ovat ohjaus ja neuvonta, yksilö-, pari-, perhe- ja verkostokeskustelut sekä lääkinnällinen katkaisuhoito.

Riippuvuuksien poliklinikalle voit tulla ilman ajanvarausta maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Muulloin asiointi tapahtuu ajanvarauksella.

Osoite

Kauppakatu 25 B 94100 KEMI

Normaalit aukioloajat

Käyntipäivystys ilman ajanvarausta
 • Maanantai 09:00 - 11:00
 • Keskiviikko - Perjantai 09:00 - 11:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Psykiatrian ja riippuvuuksien hoidon palvelut ovat maksuttomia.

H4 lisätietoa