Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Ensihoito

Navigointivalikko

Ensihoito

Ensihoito

Ensihoidossa annamme äkillisesti sairastuneelle tai loukkaantuneelle potilaalle kiireellistä hoitoa ja tarvittaessa kuljetamme hänet terveysasemalle tai keskussairaalaan erikoissairaanhoitoon. Ensihoitopalvelu hoitaa myös kiireetöntä ambulanssikuljetusta tarvitsevien potilaiden siirrot hoitolaitosten ja sairaaloiden välillä. Lapin Hyvinvointialue tuottaa ensihoidon omana toimintanaan.

Ensihoitoyksiköissä eli ambulansseissa työskentelee ensihoitoon erikoistuneita hoitajia. Ensihoitoyksiköt ovat sijoitettuna kunnissa sijaitseville ensihoitoasemille, mutta ne palvelevat koko aluetta asemapaikasta riippumatta. Vilkkaina lomasesonkeina yksiköitä perustetaan tarpeen mukaan lisää. Hätäkeskus välittää tehtävät ensihoitopalvelulle. Ensihoitopalvelun tehtäviä on Lapin hyvinvointialueella vuosittain noin 45 000.

Ensihoitopalvelun päivittäistoimintaa koordinoi ympärivuorokautisesti ensihoidon kenttäjohtaja. Kenttäjohtaja seuraa reaaliajassa ensihoidon resurssitilannetta ja tehtäviä sekä ohjaa hoitolaitosten välisiä siirtokuljetuksia. Kenttäjohtaja johtaa ensihoidon toimintaa myös monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa.

Ensihoitopalveluun kuuluu lisäksi lääkintähelikopteri FinnHEMS 51, jonka tukikohta sijaitsee Rovaniemen lentoasemalla. Lääkintähelikopteri hälytetään ensihoitotehtäville, joilla potilaalla on merkittävä peruselintoimintojen häiriö, kuten elottomuus, tajuttomuus tai vakava vammautuminen. Hälytys voidaan tehdä myös tehtäville, joilla nopealla helikopterikuljetuksella saavutetaan merkittävä etu potilaan hoidossa.

Ensihoitopalvelussa noudatetaan kansallisia, ensihoitokeskuksen yhteen sovittamia ja ensihoidon vastuulääkärin hyväksymiä ensihoidon ohjeita sekä hyvinvointialueen laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelmia.

Toimi näin

Hätätilanteissa soita aina hätäkeskuksen numeroon 112.

Ensihoito