Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Infektioiden torjuntayksikkö

Navigointivalikko

Infektioiden torjuntayksikkö

Infektioiden torjuntayksikkö

Infektioiden torjuntayksikön tehtävänä on toimia tartuntatautilainsäädännön mukaisena alueellisena tartuntatautien ja sairaalahygienian asiantuntijayksikkönä erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on vähentää hoitoon liittyvien infektioiden esiintymistä alueen terveydenhuollon yksiköissä.

Infektioiden torjuntayksikkö pyrkii luomaan käytäntöjä ja suosituksia infektioiden sekä epidemioiden torjuntaan. Yksikön toimintatapoja ovat mm. ohjeistojen laatiminen, henkilöstön koulutus, hoitoon liittyvien infektioiden seuranta ja infektioihin liittyvä tiedottaminen.

Infektioiden torjuntayksikkö