Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Autismikuntoutus

Navigointivalikko

Kolpeneen autismikuntoutus

Kolpeneen autismikuntoutus

Autismikuntoutusjaksolla ohjaamme perhettä lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan kommunikaation tukemiseen, toiminnan ohjaukseen ja kuvien käyttöön. Kuntoutuksen kesto on 12 vuorokautta. Säännöllisesti vuosittain käyneiden kuntoutukseen kuuluu tarvittaessa myös 1-2 ohjauskäyntiä asiakkaan lähiympäristöön.

Perheen ja lähiympäristössä lapsen kanssa toimivien toivotaan osallistuvan ennalta sovitusti kuntoutusjaksolle, jotta hyvät käytännöt saadaan osaksi asiakkaan arkiympäristöä. Autistisen henkilön ohjaus vaatii useita toistoja ja on tärkeää, että kaikki lasta ohjaavat toimivat lapsen kanssa samalla tavalla.

Kuntoutuskeskuksessa toimii kuntoutusluokka, jossa käyvät kuntoutusjaksolla olevat lapset ja nuoret. Oppivelvollisuusikäiset saavat opetusta yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Alle oppivelvollisuusikäisille järjestetään ohjattua kuntouttavaa ryhmätoimintaa. Kuntoutusluokan toimintaan sisältyy kognitiivisten taitojen, käyttäytymisen sekä vuorovaikutustaitojen arviointia yksilö- ja ryhmätilanteissa. Kuntoutusluokassa työskentelee opettaja sekä kaksi opetuksen ja toiminnan ohjaajaa.

Toimintaa ohjaavat seuraavat autismikuntoutuksen periaatteet:

  • arjen taitojen ohjattu harjoittelu
  • kommunikaation, sosiaalisten tilanteiden ja vuorovaikutuksen tukeminen
  • strukturoitu toimintaympäristö
  • aistiyli- tai aliherkkyyksien tunnistaminen ja aistitiedon käsittelyn tukeminen
  • oman kehon hahmottamisen harjoittelu

Toimi näin

Lisätietoa autismikuntoutuksesta saat ottamalla puhelimitse yhteyttä Kolpeneen sosiaalityöntekijään.

Sosiaalityöntekijöiden neuvonta ja asiointi (Kolpene)

Palvelussa vastaamme Kolpeneen palveluihin, mm. autismikursseihin, tutkimus- ja kuntoutusjaksoihin, kuntoutusneuvoloihin, asumispalveluihin sekä laitoshoitoon liittyviin asioihin. Vastaajina toimivat Kolpeneen sosiaalityöntekijät. Neuvonta on henkilökohtaista.

Palvelu vaatii tunnistautumisen, jotta voimme varmistua henkilöllisyydestäsi. Palvelun kautta voi lähettää viestejä ja kysymyksiä, myös liitteiden lähettäminen on turvallista. Lähetetyt viestit sekä niihin saapuneet vastaukset tallentuvat omalle asiointitilillesi Omavirtuun.

Käytön tuki

Normaalit aukioloajat

Avoinna ympäri vuorokauden.

Kolpeneen kuntoutusluokka

Saat yhteyden kuntoutusluokkaan ja kuntoutusluokan opettajaan puhelimitse.

Kolpeneen sosiaalityöntekijä

Saat yhteyden Kolpeneen sosiaalityöntekijään puhelimitse arkipäivisin.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus

Kolpene tuottaa palveluja vaativaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Palvelujamme ovat tehostettu asuminen, pitkä- ja lyhytaikainen kuntoutus, tutkimus- ja kuntoutuspalvelut, autismikuntoutus, kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelut, peruskouluopetus, iltapäivätoiminta kouluikäisille ja opiskelijoille sekä päiväaikainen toiminta.

Osoite

Myllärintie 35, 96400 ROVANIEMI

Normaalit aukioloajat

  • Maanantai - Torstai 08:00 - 16:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kolpeneen kuntoutusluokka

Saat yhteyden kuntoutusluokkaan ja kuntoutusluokan opettajaan puhelimitse.

Kolpeneen sosiaalityöntekijä

Saat yhteyden Kolpeneen sosiaalityöntekijään puhelimitse arkipäivisin.

Kolpeneen autismikuntoutus

h4-ajankohtaista-palvelussa

Ajankohtaista palveluissa

Sisältöjulkaisija