Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Pitkäaikainen kuntoutus

Navigointivalikko

Kolpeneen pitkäaikainen kuntoutus

Kolpeneen pitkäaikainen kuntoutus

Palvelu on yksilökeskeisesti suunniteltua, tavoitteellista ja kuntouttavaa ympärivuorokautista asumista ja hoitoa kehitysvammaisille, monivammaisille sekä autismin kirjon henkilöille. Keskeistä on asiakkaiden asumisen taitojen ja kommunikaation harjoittelu sekä itsemääräämisoikeuden vahvistaminen. Asiakkaan itsemääräämisoikeus, osallisuus ja omien voimavarojen tukeminen on keskeistä ja noudatamme valtakunnallista ohjeistusta yksilöllisen tuen laatukriteereitä.

Tavoitteena on edistää vahvaa erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden mahdollisimman itsenäistä ja osallistuvaa elämää.

Toimi näin

Kolpeneen palvelukeskuksen tarjoamia pitkäaikaisen kuntoutuksen ja asumisen palveluita varten tarvitset kotikuntasi vammaispalvelun työntekijän tekemän päätöksen hoidon antamisesta. Sopivan palvelumuodon arviointia sekä palveluihin hakeutumista varten sinun tulisi olla yhteydessä alueesi vammaispalveluista vastaavaan henkilöön tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta vastaavaan henkilöön.

Sosiaalityöntekijöiden neuvonta ja asiointi (Kolpene)

Palvelussa vastaamme Kolpeneen palveluihin, mm. autismikursseihin, tutkimus- ja kuntoutusjaksoihin, kuntoutusneuvoloihin, asumispalveluihin sekä laitoshoitoon liittyviin asioihin. Vastaajina toimivat Kolpeneen sosiaalityöntekijät. Neuvonta on henkilökohtaista.

Palvelu vaatii tunnistautumisen, jotta voimme varmistua henkilöllisyydestäsi. Palvelun kautta voi lähettää viestejä ja kysymyksiä, myös liitteiden lähettäminen on turvallista. Lähetetyt viestit sekä niihin saapuneet vastaukset tallentuvat omalle asiointitilillesi Omavirtuun.

Käytön tuki

Normaalit aukioloajat

Avoinna ympäri vuorokauden.

Kolpeneen pitkäaikaisen kuntoutuksen palvelut

Saat yhteyden vaativan erityisen tuen palvelupäällikköön puhelimitse arkipäivisin.

  • Vaativan erityisen tuen palvelupäällikkö

Normaalit aukioloajat

  • Maanantai - Perjantai 08:00 - 16:00

Kolpeneen kuntoutuskeskus Vuoma: Myötätuuli

Saat yhteyden kuntoutusyksikkö Myötätuuleen puhelimitse.

Myötätuuli tarjoaa kuntoutuspalveluja mielenterveyskuntoutujille ja haastavasti käyttäytyville nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille.

Kolpeneen asumisyksikkö Luoto: Aatos

Saat yhteyden Luodon Aatos-yksikköön puhelimitse.

Aatos-yksikkö tarjoaa pitkäaikaista kuntoutusta ja asumista runsaasti tukea tarvitseville kehitysvammaisille ja autisminkirjon nuorille ja aikuisille.

Kolpeneen kuntoutuskeskus Vuoma: Aava

Saat yhteyden kuntoutusyksikkö Aavaan puhelimitse.

Kuntoutusyksikkö Aava tarjoaa kuntoutuspalveluja monitarpeisille kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille.

Kolpeneen asumisyksikkö Luoto: Alvari

Saat yhteyden Luodon Alvari-yksikköön puhelimitse.

Alvari-yksikkö tarjoaa pitkäaikaista kuntoutusta ja asumista runsaasti tukea tarvitseville kehitysvammaisille ja autisminkirjon nuorille ja aikuisille.

Kolpeneen kuntoutuskeskus Vuoma: Säde

Saat yhteyden kuntoutusyksikkö Säteeseen puhelimitse. Säde sijaitsee Kolpeneella kuntoutuskeskus Vuomassa.

Kuntoutusyksikkö Säde tarjoaa kuntoutuspalveluja autisminkirjon lapsille ja nuorille.

Kolpeneen asumisyksikkö Luoto: Pyry ja Sisu

Saat yhteyden Luodon Pyry- ja Sisu-yksiköihin puhelimitse.

Pyry- ja Sisu-yksiköt tarjoavat pitkäaikaista kuntoutusta ja asumista autisminkirjon lapsille ja aikuisille.

Kolpeneen asumisyksikkö Mäntyrinne

Saat yhteyden asumisyksikkö Mäntyrinteeseen puhelimitse.

Asumisyksikkö Mäntyrinne tarjoaa ympärivuorokautista asumista aikuisille ja ikääntyville monitarpeisille kehitysvammaisille.

Kolpeneen kuntoutuskeskus Vuoma: Myötätuuli

Myötätuuli tarjoaa kuntoutuspalveluja mielenterveyskuntoutujille ja haastavasti käyttäytyville nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille.

Myötätuuli sijaitsee Kolpeneella kuntoutuskeskus Vuomassa. Vuomassa työskentelee moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Henkilöstö on kouluttautunut autisminkirjon ja monitarpeisten asiakkaiden kanssa toimimiseen.

Osoite

Myllärintie 35, 96400 ROVANIEMI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kolpeneen asumisyksikkö Luoto: Pyry ja Sisu

Pyry- ja Sisu-yksiköt tarjoavat pitkäaikaista kuntoutusta ja asumista autisminkirjon lapsille ja aikuisille.

Pyry- ja Sisu-yksiköt sijaitsevat Kolpeneella Luodon uudisrakennuksessa. Yksiköissä on kahdeksan esteetöntä asuntoa runsaasti toiminnan ohjausta tarvitseville kehitysvammaisille ja autisminkirjon asiakkaille.

Yksiköissä työskentelee moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, joka on kouluttautunut autisminkirjon asiakkaiden kanssa toimimiseen.

Osoite

Myllärintie 35, 96400 ROVANIEMI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kolpeneen asumisyksikkö Luoto: Alvari

Alvari tarjoaa pitkäaikaista kuntoutusta ja asumista runsaasti tukea tarvitseville kehitysvammaisille ja autisminkirjon nuorille ja aikuisille.

Alvari sijaitsee Kolpeneella Luodon uudisrakennuksessa. Alvarissa on kuusi esteetöntä huonetta wc-suihkutiloineen. Yksikössä on lisäksi neljä yhteistä oleskelutilaa ja keittiö. Tilat voi jakaa kahdeksi pienryhmäksi. Alvarin asukkaat voivat käyttää Luodon tilojen saunaa ja kuntosalia.

Alvarissa työskentelee moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Henkilöstö on kouluttautunut autisminkirjon asiakkaiden kanssa toimimiseen.

Osoite

Myllärintie 35, 96400 ROVANIEMI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kolpeneen kuntoutuskeskus Vuoma: Aava

Kuntoutusyksikkö Aava tarjoaa kuntoutuspalveluja monitarpeisille kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Aava sijaitsee Kolpeneella kuntoutuskeskus Vuomassa.

Vuomassa työskentelee moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Henkilöstö on kouluttautunut autisminkirjon ja monitarpeisten asiakkaiden kanssa toimimiseen.

Osoite

Myllärintie 35, 96400 ROVANIEMI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kolpeneen asumisyksikkö Luoto: Aatos

Aatos-yksikkö tarjoaa pitkäaikaista kuntoutusta ja asumista runsaasti tukea tarvitseville kehitysvammaisille ja autisminkirjon nuorille ja aikuisille.

Aatos sijaitsee Kolpeneella Luodon uudisrakennuksessa. Yksikössä on neljä esteetöntä asuntoa. Asiakkaiden käytössä on yksiö, sauna ja kuntosali.

Aatoksessa työskentelee moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Henkilöstö on kouluttautunut autisminkirjon asiakkaiden kanssa toimimiseen.

Osoite

Myllärintie 35, 96400 ROVANIEMI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kolpeneen asumisyksikkö Mäntyrinne

Asumisyksikkö Mäntyrinne tarjoaa ympärivuorokautista asumista aikuisille ja ikääntyville monitarpeisille kehitysvammaisille.

Asumisyksikön tilat ovat kodinomaiset ja ajanmukaisin apuvälinein varustetut. Asukkaiden liikkuminen yksikössä on turvallista ja esteetöntä. Järjestämme yksikössä pienryhmäasumista kahdessa eri ryhmässä.

Henkilökunta on kokenutta ja kouluttautunut aikuisten ja ikääntyvien monitarpeisten kehitysvammaisten hoitoon, ohjaukseen ja saattohoitoon.

Osoite

Myllärintie 35, 96400 ROVANIEMI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan järjestää laitoksessa, mikäli se on hänen terveytensä ja turvallisuutensa kannalta perusteltua. Laitoshoito hoivakodissa tai muussa sosiaalihuollon yksikössä voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. Sitä voidaan antaa osa-aikaisesti tai ympärivuorokautisesti.

Vammaisen henkilön laitoshoidon on perustuttava lääketieteellisiin ja sosiaalisiin syihin, ei esimerkiksi hänen tarvitsemiensa palvelujen runsauteen. Henkilön oma näkemys on otettava kaikessa huomioon.

Laitoksessa asuvalle on järjestettävä hänen tarpeidensa mukainen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on pyrittävä järjestämään myös turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö. Asiakkaalle nimetään omatyöntekijä, joka vastaa vastaa yksilöllisestä hoidon toteutuksesta.

Laitoshoitoa järjestävät sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat.

Asiakkaalta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan asetuksen mukaiset maksut.

Kolpeneen pitkäaikaisen kuntoutuksen palvelut

Saat yhteyden vaativan erityisen tuen palvelupäällikköön puhelimitse arkipäivisin.

  • Vaativan erityisen tuen palvelupäällikkö

Normaalit aukioloajat

  • Maanantai - Perjantai 08:00 - 16:00

Kolpeneen kuntoutuskeskus Vuoma: Myötätuuli

Saat yhteyden kuntoutusyksikkö Myötätuuleen puhelimitse.

Myötätuuli tarjoaa kuntoutuspalveluja mielenterveyskuntoutujille ja haastavasti käyttäytyville nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille.

Kolpeneen asumisyksikkö Luoto: Aatos

Saat yhteyden Luodon Aatos-yksikköön puhelimitse.

Aatos-yksikkö tarjoaa pitkäaikaista kuntoutusta ja asumista runsaasti tukea tarvitseville kehitysvammaisille ja autisminkirjon nuorille ja aikuisille.

Kolpeneen kuntoutuskeskus Vuoma: Aava

Saat yhteyden kuntoutusyksikkö Aavaan puhelimitse.

Kuntoutusyksikkö Aava tarjoaa kuntoutuspalveluja monitarpeisille kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille.

Kolpeneen asumisyksikkö Luoto: Alvari

Saat yhteyden Luodon Alvari-yksikköön puhelimitse.

Alvari-yksikkö tarjoaa pitkäaikaista kuntoutusta ja asumista runsaasti tukea tarvitseville kehitysvammaisille ja autisminkirjon nuorille ja aikuisille.

Kolpeneen kuntoutuskeskus Vuoma: Säde

Saat yhteyden kuntoutusyksikkö Säteeseen puhelimitse. Säde sijaitsee Kolpeneella kuntoutuskeskus Vuomassa.

Kuntoutusyksikkö Säde tarjoaa kuntoutuspalveluja autisminkirjon lapsille ja nuorille.

Kolpeneen asumisyksikkö Luoto: Pyry ja Sisu

Saat yhteyden Luodon Pyry- ja Sisu-yksiköihin puhelimitse.

Pyry- ja Sisu-yksiköt tarjoavat pitkäaikaista kuntoutusta ja asumista autisminkirjon lapsille ja aikuisille.

Kolpeneen asumisyksikkö Mäntyrinne

Saat yhteyden asumisyksikkö Mäntyrinteeseen puhelimitse.

Asumisyksikkö Mäntyrinne tarjoaa ympärivuorokautista asumista aikuisille ja ikääntyville monitarpeisille kehitysvammaisille.

Kolpeneen pitkäaikainen kuntoutus

h4-ajankohtaista-palvelussa

Ajankohtaista palveluissa

Sisältöjulkaisija