Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Perheiden palvelut

Murupolku

Navigointivalikko

Perheiden palvelut

Perheiden palvelut

Voit saada sosiaalipalveluista tukea perheenne arjen haasteisiin, vanhempien jaksamiseen, haasteisiin lasten kasvatuksessa, taloudelliseen toimeentuloon ja erotilanteisiin. Autamme myös muun muassa vanhemmuuden selvityksissä ja adoptiotilanteissa. Tavoitteemme on tukea koko perheenne hyvinvointia.

Perheiden sosiaalityö toissijainen banneri

Perheiden sosiaalityö ja -ohjaus


Älä jää huoliesi kanssa yksin. Lapsiperheiden sosiaaliohjauksessa tuemme ja ohjaamme perheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Voit ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä perheiden sosiaalityöhön ja -ohjaukseen.

Talvivaatteisiin pukeutunut isä pitelee sylissään punaiseen haalariin pukeutunutta pientä lasta. Isä ja lapsi ovat selin kuvaajaan päin ja katselevat talvista maisemaa.

alasivut-perheiden-palvelut

Tukea vanhemmuuteen ja perheen hyvinvointiin

Alasivut perheen arkea tukevia palveluja

Alalsivut perheiden asumispalvelut

alasivut perheoikeudelliset palvelut

h2-Ajankohtaista aiheesta-otsikko

Ajankohtaista aiheesta

Sisältöjulkaisija

Sisältöjulkaisija

 1. Tule mukaan tukiperhe- ja tukihenkilövalmennukseen Kemijärvelle
  Tukiperheiksi ja tukihenkilöiksi voivat ryhtyä tavalliset aikuiset, joilla on vakaa elämäntilanne, aikaa...

  Tule mukaan tukiperhe- ja tukihenkilövalmennukseen Kemijärvelle

  27.2.2024

  Lue lisää

  Tule mukaan tukiperhe- ja tukihenkilövalmennukseen Kemijärvelle

  27.2.2024

  Tukiperheiksi ja tukihenkilöiksi voivat ryhtyä tavalliset aikuiset, joilla on vakaa elämäntilanne, aikaa lapselle ja halua tarjota hyvä ja turvallinen arki. Ilmoittaudu valmennukseen viimeistään 31.3.2024.

  Järjestämme tukiperhe- ja tukihenkilövalmennuksen Kemijärvellä huhti- ja toukokuussa 2024. Valmennus sisältää kahdeksan (8) tuntia ryhmätapaamisia sekä henkilökohtaista ohjausta. 

  Valmennus järjestetään Kemijärvellä Hyvinvointikeskus Lapponiassa, kokoushuone 1, keskiviikkoisin 10.4., 24.4., 8.5. ja 22.5. klo 17.30–19.30.
   
  Tukiperhevalmennuksessa käsittelemme muun muassa seuraavia teemoja:

  • lapsi tukiperheessä
  • toimintaa ohjaava lainsäädäntö
  • tukiperheen tehtävät ja roolit.

  Erilaiset lapset ja nuoret tarvitsevat avukseen ja tuekseen monenlaisia perheitä. Tukiperheiksi ja tukihenkilöiksi voivat ryhtyä tavalliset aikuiset, joilla on vakaa elämäntilanne, aikaa lapselle ja halua tarjota hyvä ja turvallinen arki. 


  Lisätietoa valmennuksesta ja tukiperhetoiminnasta sekä valmennukseen ilmoittautuminen viimeistään 31.3.2024.

  Jenni Ahola, p. 040 354 7366, jenni.e.ahola@lapha.fi

  Eija Kyllönen, p. 040 188 3527, eija.kyllonen@lapha.fi
   

  Tule mukaan tukiperhe- ja tukihenkilövalmennukseen Kemijärvelle
  27.2.2024
  Tukiperheiksi ja tukihenkilöiksi voivat ryhtyä tavalliset aikuiset, joilla on vakaa elämäntilanne, aikaa...

  Tule mukaan tukiperhe- ja tukihenkilövalmennukseen Kemijärvelle


  Tukiperheiksi ja tukihenkilöiksi voivat ryhtyä tavalliset aikuiset, joilla on vakaa elämäntilanne, aikaa lapselle ja halua tarjota hyvä ja turvallinen arki. Ilmoittaudu valmennukseen viimeistään 31.3.2024.

 2. Miten eskariperheet voivat? Millainen maa Suomi on lapsiperheille?
  THL kutsuu esikoululaisten vanhempia mukaan kyselyyn.

  Miten eskariperheet voivat? Millainen maa Suomi on lapsiperheille?

  22.2.2024

  Lue lisää

  Miten eskariperheet voivat? Millainen maa Suomi on lapsiperheille?

  22.2.2024

  THL kutsuu esikoululaisten vanhempia mukaan kyselyyn.

  THL kutsuu keväällä 2024 puolet vuonna 2017 syntyneiden lasten vanhemmista (50 000 vanhempaa) vastaajiksi kyselyyn, jonka avulla tutkitaan perheiden terveyttä ja hyvinvointia sekä sitä, miten hyvin tarjolla olevat sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelut vastaavat perheiden tarpeisiin.

  Esikoululaisen vanhempi - vastaathan, jos sait kyselyn postitse. Kutsukirjeessä on tarkemmat ohjeet, miten voit osallistua kyselyyn verkossa.

  Tutkimuksen tulokset antavat hyvinvointialueille ja kunnille tärkeää tietoa lapsiperheiden palvelujen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnittelua, toteutusta ja arviointia varten. Kyselyn perustulokset ovat saatavilla maksutta verkossa jo syksyllä 2024.

  Tietoa pyritään keräämään eri puolilta Suomea ja eri elämäntilanteissa olevilta perheiltä, jotta tutkimuksen tulokset tulevat olemaan mahdollisimman luotettavat ja kattavat. Kyselyyn voi vastata suomen ja ruotsin lisäksi myös englannin, viron, venäjän, somalin, arabian ja kurdin kielellä.

  Lisätietoa tutkimuksesta

  Miten eskariperheet voivat? Millainen maa Suomi on lapsiperheille?
  22.2.2024
  THL kutsuu esikoululaisten vanhempia mukaan kyselyyn.

  Miten eskariperheet voivat? Millainen maa Suomi on lapsiperheille?


  THL kutsuu esikoululaisten vanhempia mukaan kyselyyn.

 3. Lappilainen neurokirjolla oleva nuori, aikuinen ja vanhempi − vastaa kyselyyn!
  Kerro kokemuksesi neuropsykiatrisen palvelupolun kehittämisen tueksi ja vastaa kyselyyn. Kyselyyn voi...

  Lappilainen neurokirjolla oleva nuori, aikuinen ja vanhempi − vastaa kyselyyn!

  21.2.2024

  Lue lisää

  Lappilainen neurokirjolla oleva nuori, aikuinen ja vanhempi − vastaa kyselyyn!

  21.2.2024

  Kerro kokemuksesi neuropsykiatrisen palvelupolun kehittämisen tueksi ja vastaa kyselyyn. Kyselyyn voi vastata myös saamen kielillä.

  Lapin hyvinvointialueen VASA2- Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hankkeessa kehitetään neuropsykiatrista palvelupolkua sekä vahvistetaan saamenkielisiä ja kulttuurinmukaisia neuropsykiatrisia palveluita. 
   
  Kehittämistyöhön liittyen kartoitamme kyselyllä lappilaisten neurokirjon nuorten, aikuisten ja vanhempien tai huoltajien kokemuksia olemassa olevista palveluista. Kartoitamme samalla konkreettisia ehdotuksia, miten palveluita voisi mahdollisesti kehittää toimivammiksi. 
   
  Kyselyyn vastaamisaikaa on 1.3.2024 saakka. Kyselyyn pääset vastaamaan tästä
  Kyselyyn voi vastata myös saamen kielillä.
   
  Lisätietoa: 

  Marjo Häyry, marjo.hayry@poske.fi 

  Pilvi Vuomajoki, pilvi.vuomajoki@lapha.fi 

   

  Neurogirjju lappilaš nuorra, rávesolmmoš dahje vánhen – vástit gažadeapmái!

  Lappi buresveadjinguovllu VASA2- Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle (“Nana sode Lappi buresveadjinguvlui”) -fidnus ovdánahttit neuropsykiátralaš bálvalanbálgáid sihke nannet sámegielat ja kulturvuđot neuropsykiátralaš bálvalusaid.t

  Ovdánahttinbarggus mii kártet gažademiin lappilaš neurogirjju nuoraid, rávesolbmuid ja vánhemiid/fuolaheaddjiid vásihusaid dain bálvalusain, mat leat leahkime. Seammás kártet konkrehtalaš evttohusaid, mo bálvalusaid vejolaččat sáhtášii ovdánahttit nu ahte dat doibmet buorebut. 

  Gažadeapmái vástidanáigi lea 1.3.2024 rádjái. Gažadeapmái beasat vástidit dás.
  Gažadeapmái sáhtát vástidit maiddái sámegillii.

  Lassedieđut:

  Marjo Häyry, marjo.hayry@poske.fi

  Pilvi Vuomajoki, pilvi.vuomajoki@lapha.fi

   

  Lappist jälsteei neuroǩeârjjaivuõđâst åårrai nuõrr, vuõrâsooumaž da puäʹres − vaʹsttad kõõjjõʹsse!

  Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd VASA2- Nâânas soti Lappi pueʹrrvââjjamvoudda -haʹŋǩǩõõzzâst viiǥǥât ooudâs neuropsykiaatraž kääzzkõspälggaz di nââneet sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž neuropsykiaatraž kääzzkõõzzid.
   
  Ooudâsviikkâmtuâj kuõskeeʹl kaartʼtep kõõjjõõzzin Lappist jälsteei neuroǩeârjjaivuõđ nuõri, vuõrâsoummui da puärrsi/peâmmji ǩiõččlâsttmõõžžid leäʹmmen leʹddi kääzzkõõzzin.  Kaartʼtep seämma õhttvuõđâst konkreettlaž eʹtǩǩõõzzid, mäʹhtt kääzzkõõzzid vuäitči vueiʹtlvânji ooudâs viikkâd nuʹtt, što tõk tååimče pueʹrben.
   
  Kõõjjõʹsse vuäitt vaʹstteed 1.3.2024 räjja.  Kõõjjõʹsse piâzzak vaʹstteed täʹst. Kõõjjõʹsse vuäitt vaʹstteed sääʹmǩiõlin še.

  Lââʹssteâđ:

  Marjo Häyry, marjo.hayry@poske.fi 

  Pilvi Vuomajoki, pilvi.vuomajoki@lapha.fi 
   

  Lappilâš neurokiirjâg nuorâ, rävisolmooš já vaanhim − västid koijâdâlmân!

  Laapi pyereestvaijeemkuávlu VASA2- Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle (Noonâ soti Laapi pyereestvaijeemkuávlun) -haavâst ovdeduvvoo neuropsykiatrâlii palvâluspäälgis sehe nanoduvvojeh sämikielâliih já kulttuurmiäldásiih neuropsykiatrâliih palvâlusah.

  Ovdedempargo háárán mij karttip koijâdâllâm vievâst lappilij neurokiirjâg nuorâi, rävisulmui já vaanhimij/huolâtteijei vuáttámušâid jo orroo palvâlusâin. Siämmást mij karttip konkreetlijd iävtuttâsâid, maht palvâlusâid puávtáččii máhđulávt ovdediđ tienuuvt, ete toh toimâččii pyerebeht.

  Koijâdâlmân lii västidemäigi 1.32024 räi. Tun peesah västidiđ koijâdâlmân taa. Koijâdâlmân puáhtá västidiđ meid sämikielân.

  Lasetiäđuh:

  Marjo Häyry, marjo.hayry@poske.fi

  Pilvi Vuomajoki, pilvi.vuomajoki@lapha.fi

  Lappilainen neurokirjolla oleva nuori, aikuinen ja vanhempi − vastaa kyselyyn!
  21.2.2024
  Kerro kokemuksesi neuropsykiatrisen palvelupolun kehittämisen tueksi ja vastaa kyselyyn. Kyselyyn voi...

  Lappilainen neurokirjolla oleva nuori, aikuinen ja vanhempi − vastaa kyselyyn!


  Kerro kokemuksesi neuropsykiatrisen palvelupolun kehittämisen tueksi ja vastaa kyselyyn. Kyselyyn voi vastata myös saamen kielillä.

 4. Muutoksia lapsiperheiden kotipalvelun sekä kasvatus- ja perheneuvonnan yhteystietoihin Ranualla
  Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa konkreettista apua perheen arkeen. Perheneuvolan palvelut ovat...

  Muutoksia lapsiperheiden kotipalvelun sekä kasvatus- ja perheneuvonnan yhteystietoihin Ranualla

  19.2.2024

  Lue lisää

  Muutoksia lapsiperheiden kotipalvelun sekä kasvatus- ja perheneuvonnan yhteystietoihin Ranualla

  19.2.2024

  Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa konkreettista apua perheen arkeen. Perheneuvolan palvelut ovat tarkoitettu lapsen ja nuoren hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen edistämiseksi sekä vanhemmuuden tueksi.

  Lapsiperheiden kotipalvelu on konkreettista apua perheen arkeen. Kotipalvelun työntekijä voi auttaa esimerkiksi lastenhoidossa, ruuan valmistuksessa, vaatehuollossa, siivouksessa ja muissa kotiaskareissa. 

  Voit hakea kotipalvelua, jos perheenne aikuisten toimintakyky on alentunut synnytyksen, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn takia, tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Perheellä on oikeus kotipalveluun, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole muuten mahdollista.  

  Ranualaiset voivat jatkossa tilata lapsiperheiden kotipalvelua Kaakkois-Lapin lapsiperheiden palveluvastaavalta puhelimitse 0400 695 005.
    
  Tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun hinta on käynnin pituuden perusteella 16,50–49,50 euroa vuorokaudessa. Lapsiperheiden kotipalvelusta ei peritä maksua, jos palvelu kuuluu lapsiperheiden sosiaalityön, vammaispalvelun tai lastensuojelun asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin tai palvelusuunnitelman mukaisiin palveluihin tai asiakasperhe saa toimeentulotukea.

  Jatkuvasta ja säännöllisestä kotipalvelusta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy palvelupäätöksen palvelutuntien, maksukyvyn ja perheen koon mukaan. 

  Perheneuvolapalveluita vanhemmuuden tueksi

  Lapsiperheet voivat saada perheneuvolan palveluita lapsen ja nuoren hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen edistämiseksi sekä vanhemmuuden tueksi. Kasvatus- ja perheneuvonnan työntekijät auttavat perheitä myös silloin, kun arjesta suoriutuminen ja omien voimavarojen riittävyys tuottavat huolta. 

  Neuvontaan sisältyy lapsen ja nuoren kasvuun, kehitykseen, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta ja muuta tukea. Työhön voi osallistua sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen ammattilaisia. Työmuotoja ovat ohjaus ja neuvonta sekä yksilö-, pari-, perhetapaamiset. Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta.

  Kasvatus- ja perheneuvontaan yhteys puhelimitse tai digipalvelujen kautta

  Kasvatus- ja perheneuvonnan tarpeessa ranualaiset voivat olla yhteydessä Rovaniemen perheneuvolaan puhelimitse 040 1879 742. Ohjaus-, neuvonta- ja ajanvarauspuhelin on avoinna maanantaina ja tiistaina 8.30-10.30, keskiviikkona 8.30-10.00, torstaina ja perjantaina 8.30-10.30. Toimistosihteeri vastaa numerossa 040 574 6988.  Perheneuvolaan voi olla yhteydessä myös Lapin hyvinvointialueen digipalvelujen kautta. 

  Muutoksia lapsiperheiden kotipalvelun sekä kasvatus- ja perheneuvonnan yhteystietoihin Ranualla
  19.2.2024
  Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa konkreettista apua perheen arkeen. Perheneuvolan palvelut ovat...

  Muutoksia lapsiperheiden kotipalvelun sekä kasvatus- ja perheneuvonnan yhteystietoihin Ranualla


  Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa konkreettista apua perheen arkeen. Perheneuvolan palvelut ovat tarkoitettu lapsen ja nuoren hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen edistämiseksi sekä vanhemmuuden tueksi.

 5. Kätilö Hanna Ekblomista kansainvälisesti sertifioitu imetyksen asiatuntija
  Lapin keskussairaalan kätilö Hanna Ekblom on suorittanut viime syksynä kansainvälisen IBCLC-sertifikaatin....

  Kätilö Hanna Ekblomista kansainvälisesti sertifioitu imetyksen asiatuntija

  6.2.2024

  Lue lisää
  Kätilö Hanna Ekblom istuu nojatuolissa käsissään vauvanukke ja neulottu opetusnänni.

  Hanna Ekblom ohjaa imetystä vauvanuken ja neulotun opetusnännin avulla.

  Kätilö Hanna Ekblomista kansainvälisesti sertifioitu imetyksen asiatuntija

  6.2.2024

  Lapin keskussairaalan kätilö Hanna Ekblom on suorittanut viime syksynä kansainvälisen IBCLC-sertifikaatin. Hän on siis kansainvälisesti sertifioitu imetyksen asiantuntija. Toinen Lapin hyvinvointialueella, ja yksi 28 suomalaisesta tutkinnon suorittaneesta.

  Tällä tutkinnolla Ekblom voi ottaa kantaa kaikkein haasteellisimpiin imetysasioihin, kouluttaa imetyskouluttajia sekä -ohjaajia. Tutkinnon suorittamiseen vaadittiin valtavat määrät itseopiskelua sekä tuhat tuntia erilaista imetyksen ja imetysohjaajien ohjausta sekä kouluttamista, vuorovaikutuskoulutusta sekä oppimateriaalien ja tutkimusten läpi kahlaamista. 

  Ekblom kertoo, että jokainen vapaa-ajan tunti meni tutkintoon valmistautumiseen, mutta koska imetys on hänestä aiheena loputtoman kiinnostava, vei pänttääminen mukanaan. Osallistuminen maailmalaajuiseen tenttiin vaati myös erityisjärjestelyjä suoristuspaikan ja sopivien välineiden sekä sovellusten löytymisestä. Kaikki kuitenkin järjestyi ja Ekblomin sertifikaatti on astunut voimaan tämän vuoden alusta.

  Laakereilleen ei kuitenkaan voi tämän saavutuksen jälkeen jäädä, sillä sertifikaatti tulee uusia viiden vuoden välein. 

  Sen uusinta vaatii edelleen paneutumista imetykseen ja siitä tehtävään tutkimukseen sekä ohjaamiseen. Onneksi sertifikaatin suorittaneilla kätilöillä on hyvä verkosto, jossa voidaan vaihtaa ajatuksia ja tietoja uusimmista imetyksen tuulista.

  Lapin keskussairaalalle Ekblomin saama sertifikaatti on myös hyödyllinen. Tulevaisuudessa se on yhtenä mahdollistamassa Lapin keskussairaalan vauvamyönteisyyssertifikaattia.

  Hanna Ekblom toivoisikin, että hänen osaamistaan voitaisiin hyödyntää sekä sairaalassa että koko Lapin hyvinvointialueella mahdollisimman laajasti. Haasteellisia imetystilanteita voi olla muuallakin kuin vain keskussairaalan äitiyspoliklinikalla ja hän olisi mielellään auttamassa näissä tilanteissa. Imetys on kuitenkin hyvin tärkeää vastasyntyneen vastustuskyvyn ja kehittymisen kannalta, joten sen ongelmien ratkomiseen kannattaa panostaa. 

  Niin luonnollinen asia kuin imetys onkin, se on osittain aluetta, josta ei tiedetä kovin paljon tai jonka haasteiden selvittäminen on välillä salapoliisin työtä. Imetystä ohjaavien on havaittava pienistä vinkeistä mahdolliset ongelmakohdat ja näiden vinkkien tulkinta voi olla välillä hyvin haastavaa. Siksi Ekblomin osaaminen imetyksestä on hyvänä tukena imetysohjaajille ja -kouluttajille. ”Välillä joudun menemään haasteelliseen imetystilanteeseen ja heittämään kaikki vanhemmille annetut ohjeet ylösalaisin”, toteaa Ekblom. 

  Kätilö Hanna Ekblom istuu nojatuolissa käsissään vauvanukke ja neulottu opetusnänni. Kätilö Hanna Ekblomista kansainvälisesti sertifioitu imetyksen asiatuntija
  6.2.2024
  Lapin keskussairaalan kätilö Hanna Ekblom on suorittanut viime syksynä kansainvälisen IBCLC-sertifikaatin....
  Kätilö Hanna Ekblom istuu nojatuolissa käsissään vauvanukke ja neulottu opetusnänni.

  Kätilö Hanna Ekblomista kansainvälisesti sertifioitu imetyksen asiatuntija


  Lapin keskussairaalan kätilö Hanna Ekblom on suorittanut viime syksynä kansainvälisen IBCLC-sertifikaatin. Hän on siis kansainvälisesti sertifioitu imetyksen asiantuntija. Toinen Lapin hyvinvointialueella, ja yksi 28 suomalaisesta tutkinnon suorittaneesta.