Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Autismikuntoutus

Navigointivalikko

Kolpeneen autismikuntoutus

Kolpeneen autismikuntoutus

Autismikuntoutusjaksolla ohjaamme perhettä lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan kommunikaation tukemiseen, toiminnan ohjaukseen ja kuvien käyttöön. Kuntoutuksen kesto on 12 vuorokautta. Säännöllisesti vuosittain käyneiden kuntoutukseen kuuluu tarvittaessa myös 1-2 ohjauskäyntiä asiakkaan lähiympäristöön.

Perheen ja lähiympäristössä lapsen kanssa toimivien toivotaan osallistuvan ennalta sovitusti kuntoutusjaksolle, jotta hyvät käytännöt saadaan osaksi asiakkaan arkiympäristöä. Autistisen henkilön ohjaus vaatii useita toistoja ja on tärkeää, että kaikki lasta ohjaavat toimivat lapsen kanssa samalla tavalla.

Oppivelvollisuusikäiset saavat opetusta yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti Myllärin koulun kuntoutusluokassa. Toimintaan sisältyy kognitiivisten taitojen, käyttäytymisen sekä vuorovaikutustaitojen arviointia yksilö- ja ryhmätilanteissa. Alle oppivelvollisuusikäisille järjestetään ohjattua kuntouttavaa ryhmätoimintaa.

Toimintaa ohjaavat seuraavat autismikuntoutuksen periaatteet:

  • arjen taitojen ohjattu harjoittelu
  • kommunikaation, sosiaalisten tilanteiden ja vuorovaikutuksen tukeminen
  • strukturoitu toimintaympäristö
  • aistiyli- tai aliherkkyyksien tunnistaminen ja siedätys
  • oman kehon hahmottamisen harjoittelu

Toimi näin

Lisätietoa autismikuntoutuksesta saat ottamalla puhelimitse yhteyttä Kolpeneen sosiaalityöntekijään.

Kolpeneen sosiaalityöntekijä

Saat yhteyden Kolpeneen sosiaalityöntekijään puhelimitse arkipäivisin.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus

Kolpene tuottaa palveluja vaativaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Palvelujamme ovat tehostettu asuminen, pitkä- ja lyhytaikainen kuntoutus, tutkimus- ja kuntoutuspalvelut, autismikuntoutus, kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelut, peruskouluopetus, iltapäivätoiminta kouluikäisille ja opiskelijoille sekä päiväaikainen toiminta.

Osoite

Myllärintie 35, 96400 ROVANIEMI

Normaalit aukioloajat

  • Maanantai - Torstai 08:00 - 16:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kolpeneen sosiaalityöntekijä

Saat yhteyden Kolpeneen sosiaalityöntekijään puhelimitse arkipäivisin.

Kolpeneen autismikuntoutus