Navigointivalikko

Navigointivalikko

Asumisen palvelut

Navigointivalikko

Kolpeneen asumisen palvelut

Kolpeneen asumisen palvelut

Kolpeneen palvelukeskus tarjoaa asumisen palveluja kehitysvammaisille ja autisminkirjon henkilöille.

Asuntoryhmät ja ryhmäasunnot sijaitsevat Rovaniemellä, Sodankylässä ja Kittilässä. Asuntomme ovat esteettömiä ja sijaitsevat palvelujen läheisyydessä. Asuntoryhmäasuminen mahdollistaa vaikeavammaiselle sekä paljon tukea tarvitsevalle asumisen omassa asunnossa.

Tarjoamme myös muuttovalmennusta. Muuttovalmennuksella pyritään valmistamaan kehitysvammaista ja hänen läheisiään tulevaan elämänmuutokseen. Valmennus toteutetaan yksilöllisen muuttosuunnitelman mukaan. Muuttovalmennuksen avulla mahdollistetaan muutto uuteen kotiin mahdollisimman onnistuneesti.

Toteutamme asumisen palveluja myös lyhytaikaisina palveluina asiakkaan elämäntilanteen mukaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa järjestetään asumisen palvelua vammaispalveluna paljon tukea tarvitseville kehitysvammaisille, autismikirjon henkilöille, moni- sekä liikuntavammaisille asiakkaille.

Toimi näin

Tuki- ja osaamiskeskuksen asumisen palveluihin hakeutumiseksi sinulle tulee tehdä vammaispalveluissa palvelutarpeen kartoitus. Tämän jälkeen sosiaalityöntekijäsi ottaa yhteyttä Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen asumisen palvelupäällikköön selvittääkseen vapaat asunnot.

Sosiaalityöntekijöiden neuvonta ja asiointi (Kolpene)

Palvelussa vastaamme Kolpeneen palveluihin, mm. autismikursseihin, tutkimus- ja kuntoutusjaksoihin, kuntoutusneuvoloihin, asumispalveluihin sekä laitoshoitoon liittyviin asioihin. Vastaajina toimivat Kolpeneen sosiaalityöntekijät. Neuvonta on henkilökohtaista.

Palvelu vaatii tunnistautumisen, jotta voimme varmistua henkilöllisyydestäsi. Palvelun kautta voi lähettää viestejä ja kysymyksiä, myös liitteiden lähettäminen on turvallista. Lähetetyt viestit sekä niihin saapuneet vastaukset tallentuvat omalle asiointitilillesi Omavirtuun.

Normaalit aukioloajat

Avoinna ympäri vuorokauden.

Käytön tuki

Kolpeneen asumisen palvelupäällikkö

Asumisen palvelupäällikköön saat yhteyden puhelimitse arkipäivisin.

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 16:00

Kolpeneen Koivuojankadun asumisyksikkö

Saat yhteyden Koivuojankadun asumisyksikköön puhelimitse.

Kolpeneen Tunturi-Lapin asumisyksikkö

Saat yhteyden Tunturi-Lapin asumisyksikköön puhelimitse.

Kolpeneen asumisyksikkö Hangaspisto

Saat yhteyden asumisyksikkö Hangaspistoon puhelimitse.

Kolpeneen asumisyksikkö Aisakello

Saat yhteyden asumisyksikkö Aisakellon palveluvastaavaan puhelimitse.

Kolpeneen asumisyksiköt Rasti, Kipinä ja Kaarna

Saat yhteyden asumisyksiköiden palveluvastaavaan puhelimitse.

Kolpeneen asumisyksiköt Tempo, Komppi ja Soolo

Saat yhteyden asumisyksiköiden palveluvastaavaan puhelimitse.

Kolpeneen Tunturi-Lapin asumisyksikkö

Tunturi-Lapin asumisyksikkö Kittilässä tarjoaa yhteisöllistä asumista ja ympärivuorokautista asumispalvelua erityistä tukea tarvitseville nuorille, aikuisille ja ikääntyville.

Asumisyksikkö koostuu Hirvastien ympärivuorokautisen asumispalvelun ja Petäjätien yhteisöllisen asumisen yksiköistä. Hirvastiellä on 10 asuntoa ja Petäjätiellä yhdeksän asuntoa. Asunnot ovat kooltaan 25-35 neliömetriä.

Jokaisessa asunnossa on oma sisäänkäynti ja terassi. Oman asunnon lisäksi asukkailla on käytössään yhteisiä tiloja oleskeluun, ruokailuun ja saunomiseen. Asumisessa korostuu asukkaan yksilöllisten tarpeiden arviointi, käytännön tukitoimet ja osallisuus.

Lisäksi tarjoamme tilapäisasumista ja -hoitoa lapsille, nuorille ja aikuisille omaishoidon vapaiden ajaksi tai muun lyhytaikaisen tarpeen vuoksi. Tilapäishoito toteutetaan Hirvastien ympärivuorokautisen asumispalvelun yhteydessä.

Osoite

Petäjätie 3 A-B, 99100 KITTILÄ

Hirvastie 14, 99100 KITTILÄ

Kolpeneen Koivuojankadun asumisyksikkö

Asumisyksikkö tarjoaa yksilöllistä, tehostettua ja tuettua palveluasumista monitarpeisille, vaikeavammaisille ja liikuntaesteisille henkilöille. Koivuojankadulla on 14 asuntoa, joiden suunnittelussa on huomioitu esteettömyys ja turvallisuus. Asunnot ovat kooltaan 30,1-31,2 neliömetriä.

Kaikissa asunnoissa on kylpyhuone, minikeittiö ja kattonostinjärjestelmä. Asunnoissa on myös oma uloskäynti lasitetulle terassille ja lämmin ulkovarasto. Asuntojen suunnittelussa on huomioitu asukkaiden yksilölliset tarpeet.

Osoite

Koivuojankatu 6, 96800 ROVANIEMI

Kolpeneen asumisyksikkö Hangaspisto

Hangaspisto tarjoaa yksilöllisiä, ympärivuorokautisia sekä yhteisöllisiä asumisen vaihtoehtoja 15 erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille. Hangaspistossa on kaksi erillistä asuntoryhmää (B- ja C-talot) sekä rivitalo (A-talo) ryhmäasumiseen viidelle asukkaalle. Hangaspistosta käsin tarjotaan myös tukiasumisen palvelua sekä omaan asuntoon annettavaa asumisen ohjausta ja valmennusta.

Ryhmäasunnossa on kaikkiaan viisi 30 neliömetrin kokoista asuntoa. Asunnoissa on oma ulko-ovi, keittiö tai keittiövaraus. Omien tilojen lisäksi asunnoissa on yhteinen olohuone, keittiö ja sauna. Asuntoryhmät koostuvat erillisistä asunnoista, jotka ovat kooltaan 30 m² tai 35 m². Asunnot ovat esteettömiä ja normaalivarusteisia.

Osoite

Hangaspisto 5, 96400 ROVANIEMI

Kolpeneen asumisyksikkö Aisakello

Asumisyksikkö Aisakello tarjoaa ympärivuorokautista sekä yhteisöllistä asumispalvelua nuorille, aikuisille ja ikääntyneille, jotka tarvitsevat paljon tukea selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoistaan. Aisakellossa on 15 asuntoa, ryhmäasumisessa 9 asuntoa ja rivitalojen asuntoryhmässä kuusi asuntoa.

Ryhmäasuntojen esteettömät asunnot on suunniteltu monivammaisille ja liikuntaesteisille. Kaikissa asunnoissa on oma uloskäynti sekä oma keittiö tai keittiövaraus. Ryhmäasunnossa on myös yhteinen olohuone, keittiötilat, sauna ja pyykinhoito. Asuntoryhmässä on kuusi esteetöntä ja normaalivarusteista asuntoa, joissa kaikissa on oma sisäänkäynti. Erillisistä asunnoista koostuvien asuntoryhmien asunnot ovat kooltaan 30-35 neliömetriä.

Osoite

Aisakellontie 9, 99600 SODANKYLÄ

Aisakellontie 13, 99600 SODANKYLÄ

Kolpeneen asumisyksiköt Rasti, Kipinä ja Kaarna

Asumisyksiköt Rasti, Kipinä ja Kaarna tarjoavat ympärivuorokautista asumispalvelua. Yksiköissä tarjotaan asumisen palvelua 25 asukkaalle. Asukkaiden käytössä on yhteinen oleskelutila, keittiötilat, sauna ja kodinhoitotilat.

Rasti on yhdeksän asukkaan ryhmäasunto ja Kaarna on kahdeksan asukkaan ryhmäasunto. Kipinässä on neljä erillistä asuntoa sekä neljä ryhmäasuntoa.

Osoite

Myllärintie 35, 96400 ROVANIEMI

Kolpeneen asumisyksiköt Tempo, Komppi ja Soolo

Asumisyksiköt Soolo, Tempo ja Komppi tarjoavat asumispalvelua 13 kehitysvammaisilla ja autismin kirjon henkilöille.

Tempo on ryhmäasunto, jossa on viisi asuntoa. Komppi on ryhmäasunto, jossa on neljä asuntoa. Soolo on neljän rivitaloasunnon asuntoryhmä. Kaikissa asunnoissa on oma ulko-ovi sekä wc- ja kylpytilat. Osassa asunnoista on myös keittiö tai keittiövaraus. Asunnoissa on huomioitu erityisryhmien asumisen laatusuositukset ja muut yksilöllisiä tarpeita tukevat tekijät.

Osoite

Myllärintie 35, 96400 ROVANIEMI

Ympärivuorokautista palveluasumista tarjoavassa paikassa voi asua, jos

 • hoidon ja huolenpidon tarve on sairauden, ikääntymisen tai vamman takia vuorokaudenajasta riippumatonta
 • hoitoa ja huolenpitoa ei ole mahdollista toteuttaa muuten.

Vammaisille henkilöille ympärivuorokautista palveluasumista voidaan järjestää myös kotiin.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Siihen kuuluvat hoidon, huolenpidon ja ohjauksen lisäksi asiakkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ulkoilu ja liikunta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut vuorokaudenajasta riippumatta.

Asiakas voi kalustaa asuntonsa itse. Asiakas maksaa ympärivuorokautisesta palveluasumisesta vuokran sekä kuukausimaksun, joka määritellään asiakkaan tulojen perusteella. Maksu sisältää ympärivuorokautiseen palveluasumiseen kuuluvat palvelut. Asiakas maksaa lisäksi lääkkeensä ja muut kulunsa (esim. hiusten leikkauksen). Ympärivuorokautista palveluasumista tarjoavat julkiset ja yksityiset palveluntuottajat.

Maksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun asetukseen.

Asuntoryhmäasumisessa asiakkaalta peritään asukaskohtaiseen sopimukseen perustuva vuokra. Lisäksi ravinnosta peritään ateriakorvaus.

Kolpeneen asumisen palvelupäällikkö

Asumisen palvelupäällikköön saat yhteyden puhelimitse arkipäivisin.

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 16:00

Kolpeneen Koivuojankadun asumisyksikkö

Saat yhteyden Koivuojankadun asumisyksikköön puhelimitse.

Kolpeneen Tunturi-Lapin asumisyksikkö

Saat yhteyden Tunturi-Lapin asumisyksikköön puhelimitse.

Kolpeneen asumisyksikkö Hangaspisto

Saat yhteyden asumisyksikkö Hangaspistoon puhelimitse.

Kolpeneen asumisyksikkö Aisakello

Saat yhteyden asumisyksikkö Aisakellon palveluvastaavaan puhelimitse.

Kolpeneen asumisyksiköt Rasti, Kipinä ja Kaarna

Saat yhteyden asumisyksiköiden palveluvastaavaan puhelimitse.

Kolpeneen asumisyksiköt Tempo, Komppi ja Soolo

Saat yhteyden asumisyksiköiden palveluvastaavaan puhelimitse.

Kolpeneen asumisen palvelut

H4 lisätietoa

h4-ajankohtaista-palvelussa

Ajankohtaista palveluissa

Sisältöjulkaisija

 1. Kolpene.fi-verkkosivut poistuvat käytöstä huhtikuun alussa
  Käyttäjä uudelleenohjautuu suoraan hyvinvointialueen verkkosivuille.

  Kolpene.fi-verkkosivut poistuvat käytöstä huhtikuun alussa

  28.3.2024

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Kolpene.fi-verkkosivut poistuvat käytöstä huhtikuun alussa

  28.3.2024

  Käyttäjä uudelleenohjautuu suoraan hyvinvointialueen verkkosivuille.

  Verkkosivusto kolpene.fi poistuu käytöstä 1.4.2024 ja uudelleenohjautuu jatkossa suoraan Lapin hyvinvointialueen verkkosivuille. Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus löytyy sosiaalipalvelujen osiosta.

  Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus järjestää kehitysvammaisten erityispalveluja eli asumisen palveluja, pitkä- ja lyhytaikaista kuntoutusta, tutkimus- ja kuntoutuspalveluja, autismikuntoutusta, kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalveluja ja iltapäivätoimintaa kouluikäisille ja opiskelijoille sekä päiväaikaista toimintaa.

  Kolpene.fi-verkkosivut poistuvat käytöstä huhtikuun alussa
  28.3.2024
  Käyttäjä uudelleenohjautuu suoraan hyvinvointialueen verkkosivuille.

  Kolpene.fi-verkkosivut poistuvat käytöstä huhtikuun alussa


  Käyttäjä uudelleenohjautuu suoraan hyvinvointialueen verkkosivuille.

 2. Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksuihin muutoksia vuoden 2024 alussa
  Lapin hyvinvointialueella astuvat voimaan uudet asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen.

  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksuihin muutoksia vuoden 2024 alussa

  28.12.2023

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksuihin muutoksia vuoden 2024 alussa

  Kuvituskuva laskin.

  28.12.2023

  Lapin hyvinvointialueella astuvat voimaan uudet asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen.

  Jatkossa perusterveydenhuollon käyntimaksu on 23 euroa. Maksu peritään korkeintaan kolme kertaa vuodessa. Terveyskeskuspäivystyksen käyntimaksu on 31,60 euroa. Erikoissairaanhoidon poliklinikan käyntimaksu on 46 euroa. 

  Hammaslääkärin käyntimaksu on 14,60 euroa, suuhygienistin käyntimaksu on 11,30 euroa ja erikoishammaslääkärin käyntimaksu 21,50 euroa. 

  Kuntoutuksen käyntimaksu on 12,80 euroa. Neuvonta ja apuvälinepalvelut ovat maksuttomia. 

  Neuvolat sekä oppilas- ja opiskeluhuolto ovat maksuttomia. 

  Sosiaalityö- ja sosiaaliohjaus on maksutonta. Muiden sosiaalipalvelujen maksuista voit kysyä lisää sosiaalityöntekijältäsi. 

  Maksukatto 

  Vuoden aikana perittävien asiakasmaksujen enimmäismäärä eli maksukatto on 762 euroa. 

  Maksujen yhteismäärää laskettaessa huomioidaan kalenterivuoden (1.1.–31.12.) aikana käyttämiesi palvelujen asiakasmaksut. Jos maksujen yhteismäärä ylittää 762 euroa, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. 

  Maksujen yhteismäärää laskettaessa katsotaan, milloin palvelu on saatu. Ei sen mukaan, mikä on laskun eräpäivä tai laskun maksupäivä. 

  Maksu käyttämättä jätetystä palvelusta 

  Maksu käyttämättä jätetystä palvelusta on 56,70 euroa 1.1.2024 alkaen. Maksu peritään, jos jätät ennalta sovitun ajan perumatta tai jätät saapumatta sinulle varatulle ajalle ilman hyväksyttävää syytä. Maksu koskee myös laboratorio- ja kuvantamiskäyntejä, lyhytaikaisia hoitoja ja asumispalvelupaikkoja sekä potilashotellia. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta. 

  Maksuttomat palvelut 

  Lapin hyvinvointialueella veteraanien ja pitkäaikaistyöttömien lääkäripalvelut sekä alle 25-vuotiaiden ehkäisy ovat jatkossakin maksuttomia. 

  Lisäksi asiakas voi saada alennusta tai vapautusta tietyistä maksuista, jos hänen toimeentulonsa on niiden vuoksi vaarassa. Lapin hyvinvointialue arvioi asiakkaan hakemuksen perusteella, täyttyvätkö maksun alentamisen edellytykset. Jos edellytykset täyttyvät, maksua täytyy alentaa. Hyvinvointialueen on annettava asiakkaalle muutoksenhakukelpoinen päätös maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä. 

  Kuvituskuva laskin. Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksuihin muutoksia vuoden 2024 alussa
  28.12.2023
  Lapin hyvinvointialueella astuvat voimaan uudet asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen.
  Kuvituskuva laskin.

  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksuihin muutoksia vuoden 2024 alussa


  Lapin hyvinvointialueella astuvat voimaan uudet asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen.