Navigointivalikko

Navigointivalikko

PEG-syöttöletkun vaihto syöttönappiin tai bolustuubiin

Navigointivalikko

PEG-syöttöletkun vaihto syöttönappiin tai bolustuubiin

PEG-syöttöletkun vaihto syöttönappiin tai bolustuubiin 

Syöttöletkua pidetään paikoillaan vähintään 4-6 viikon ajan, kunnes mahalaukkuavanne eli gastrostooma-aukko on muodostunut. Sen jälkeen syöttöletku voidaan tarvittaessa vaihtaa syöttönappiin tai bolustuubiin.

Vaihto tapahtuu geelipuudutuksessa. Vanha syöttöletku vedetään pois ja uusi syöttönappi tai bolustuubi asetetaan mahalaukkuavanteeseen. Toimenpide kestää noin 10 minuuttia.
Syöttönappi vaihdetaan sovitun ajan tai tarpeen mukaan.

Ennen toimenpidettä

Olkaa syömättä ja juomatta 6 tuntia. Voitte ottaa mahdolliset aamulääkkeenne (ei kuitenkaan sokeritautilääkkeitä) pienen vesimäärän kanssa. Mikäli käytätte verenohennuslääkettä esim. Marevan, Arixtra, Plavix, Clopidogrel, Efient, Eliquis, Persantin, Pradaxa, Xarelto, Brilique, Lixiana, kysykää ohjeet lääkkeen mahdollisesta tauottamisesta lähettävältä/hoitavalta lääkäriltä.

Toimenpiteen jälkeen

Saatte mukaanne kotihoito-ohjeet. 

Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä Lapin keskussairaalan PEG-hoitajaan p.040 637 6823.